Radio frekventni graničnik nivoa se ugrađuje kao gornji i/ili donji granični prekidač za kontrolu popunjenosti silo ćelija, usipnih koševa vaga pakerica, komora za odlaganje brašna, ili raznih skladišnih prostora, kako za zrnaste tako i za praškaste materijale gde je važna kontrola donje i/ili gornje granice popunjenosti.

Radio frekventni graničnik nivoa RFG može se priključiti u postojeće sisteme automatskog upravljanja transportnim linijama i proizvodnim procesima. U zavisnosti od tehnoloških potreba može se izvršiti spajanje postojeće svetlosne i zvučne signalizacije kao informacija o graničnom nivou popunjenosti. Delovi radio frekventnog graničnika su izrađeni od materijala otpornih na prašinu, a elektronika je zaštićena u zaptivenom kućištu.

Graničnik nivoa RFG ima senzor u vidu šipke koji može biti dužine od min 100mm do max 2500mm. Instalisanje se vrši horizontalno i/ili vertikalno u zavisnosti od oblika i dimenzija prostora gde se instališe. U zavisnosti od tehnoloških zahteva, oblik sonde se može prilagoditi konkretnoj primeni.

Tehničke karakteristike:

2D IP 66 T 125°C
Priključni  napon: 24VAC/DC, 12VAC/DC

Radio frekventni graničnik nivoa se ugrađuje kao gornji i/ili donji granični prekidač za kontrolu popunjenosti silo ćelija, usipnih koševa vaga pakerica, komora za odlaganje brašna, ili raznih skladišnih prostora, kako za zrnaste tako i za praškaste materijale gde je važna kontrola donje i/ili gornje granice popunjenosti.

Radio frekventni graničnik nivoa RFG može se priključiti u postojeće sisteme automatskog upravljanja transportnim linijama i proizvodnim procesima. U zavisnosti od tehnoloških potreba može se izvršiti spajanje postojeće svetlosne i zvučne signalizacije kao informacija o graničnom nivou popunjenosti. Delovi radio frekventnog graničnika su izrađeni od materijala otpornih na prašinu, a elektronika je zaštićena u zaptivenom kućištu.

Graničnik nivoa RFG ima senzor u vidu šipke koji može biti dužine od min 100mm do max 2500mm. Instalisanje se vrši horizontalno i/ili vertikalno u zavisnosti od oblika i dimenzija prostora gde se instališe. U zavisnosti od tehnoloških zahteva, oblik sonde se može prilagoditi konkretnoj primeni.

Tehničke karakteristike:

2D IP 66 T 125°C
Priključni  napon: 24VAC/DC, 12VAC/DC
Rebis-tempero-merni-uredjaji-granicnik-nivoa-rfg-1-desktop
Rebis-tempero-merni-uredjaji-granicnik-nivoa-rfg-2-desktop
Rebis-tempero-merni-uredjaji-granicnik-nivoa-rfg-1-mobile
Rebis-tempero-merni-uredjaji-granicnik-nivoa-rfg-2-mobile