Naša firma Vam nudi:

30.05.2010 je došlo do promene Zakona o metorologiji pa je s tim silotermometar izuzet od periodičnog pregleda (baždarenje i žigosanje). Ipak pošto je bar jedan deo sistema merenja temperature (silotermometar) u potencijalno eksplozivnoj atmosferi, uređaj treba da ima odgovarajući EX sertifikat (Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upetrebu u potencionalno eksplozivnim atmosferama: Sl. glasnik RS 10/2017 i 21/2020-150) da biste bili sigurni,  a isto tako merni sistem treba da bude pregledan periodično na svakih 6 meseci (Zakon o zaštiti od požara Sl. glasnik RS 20/2015).