Usled sve veće ekspanzije malih poljoprivrednih gazdinstava i gradnje malih skladišnih prostora (podnih skladišta) gde nije moguće ugraditi fiksni sistem za merenje temperature ukazala se potreba za jednostavnim i jeftinim merilom temperature. Zbog tih zahteva napravili smo ubodni merač temperature MTU-1. Ubodnim meračem se rukuje jednostavno a brzo i lako se izvrši kontrola temperature uskladištenog materijala.

Ubodna sonda može biti:

  • Fleksibina dužine do 6m (za transport sonda se smota u krug prečnika 80cm)
  • Od inox-a (kiselo otpornog), dužine 3m koji je rastavljiv na 1,5m
  • Inox max dužine 2m(ograničena dužina zbog transporta)

Usled sve veće ekspanzije malih poljoprivrednih gazdinstava i gradnje malih skladišnih prostora (podnih skladišta) gde nije moguće ugraditi fiksni sistem za merenje temperature ukazala se potreba za jednostavnim i jeftinim merilom temperature. Zbog tih zahteva napravili smo ubodni merač temperature MTU-1. Ubodnim meračem se rukuje jednostavno a brzo i lako se izvrši kontrola temperature uskladištenog materijala.

Ubodna sonda može biti:

  • Fleksibina dužine do 6m (za transport sonda se smota u krug prečnika 80cm)
  • Od inox-a (kiselo otpornog), dužine 3m koji je rastavljiv na 1,5m
  • Inox max dužine 2m(ograničena dužina zbog transporta)
Rebis-tempero-merni-uredjaji-rucno-ubodni-merac-temperature-1-desktop
Rebis-tempero-merni-uredjaji-rucno-ubodni-merac-temperature-2-desktop
Rebis-tempero-merni-uredjaji-rucno-ubodni-merac-temperature-1-mobile
Rebis-tempero-merni-uredjaji-rucno-ubodni-merac-temperature-2-mobile

Broj mernih mesta za merenje temperature je od minimum 1 do maksimalnih 6 mernih tačaka u zavisnosti od odabira vrste merne sonde. Merne tačke su raspoređene ravnomerno duž merne sonde ili kako investitor zahteva.

Očitavanje temperature se vrši na LCD displeju a selekcija mernih mesta ručnom preklopkom. Za napajanje uređaja se koristi baterija od 9 volti.

Sva elektronika je ugrađena u kućište uređaja i samim tim zaštićene od spoljašnjih uticaja.

Rebis-tempero-merni-uredjaji-rucno-ubodni-merac-temperature-3-desktop