Kontrola temperature u skladištnim prostorima je jedna od bitnijih faktora da bi se očuvao kvalitet uskladištene robe, kao i održao kvalitet finalnih proizvoda.

Pored kvaliteta robe neophodan je visok stepen zaštite od požara i od eksplozije. Naš uređaj za merenje temperature u skladišnim prostorima omogućavaju sva tri faktora na visokom nivou kontrole.

Merač temperature štedi energiju time što se merenjem temperature smanjuje broj eleviranja koja su do sada bila višestruko veća.

Merenje temperature je vrlo bitna stavka za javna skladišta i skladištenje temperature za Republičku direkciju robnih rezervi.

Kontrola temperature u skladištnim prostorima je jedna od bitnijih faktora da bi se očuvao kvalitet uskladištene robe, kao i održao kvalitet finalnih proizvoda.

Pored kvaliteta robe neophodan je visok stepen zaštite od požara i eksplozije. Naš uređaj za merenje temperature u skladišnim prostorima omogućavaju sva tri faktora na visokom nivou kontrole.

Merač temperature štedi energiju time što se merenjem temperature smanjuje broj eleviranja koja su do sada bila višestruko veća.

Merenje temperature je vrlo bitna stavka za javna skladišta i skladištenje temperature za Republičku direkciju robnih rezervi.

Našim mernim sistemom štedite:

 • Električnu energiju smanjenjem broja eleviranja;
 • Električnu energiju uključivanjem samo određenih uređaja za ventilaciju i hlađenje skladišnog prostora gde je detektovan porast temperature;
 • Smanjen je broj fumigacija robe u skladišnom prostoru;
 • Ušteda na amortizaciji kako mašina tako i periferne opreme za izmeštanje robe pri povišenoj temperaturi(elevatori, transportni putevi…);
 • Smanjeni troškovi održavanja i remonta mašina i opreme u skladišnim prostorima;
 • Smanjen lom uskladištene robe.
Rebis-tempero-merni-uredjaji-silotermometar-1-desktop

Našim mernim sistemom štedite:

 • Električnu energiju smanjenjem broja eleviranja;
 • Električnu energiju uključivanjem samo određenih uređaja za ventilaciju i hlađenje skladišnog prostora gde je detektovan porast temperature;
 • Smanjen je broj fumigacija robe u skladišnom prostoru;
 • Ušteda na amortizaciji kako mašina tako i periferne opreme za izmeštanje robe pri povišenoj temperaturi(elevatori, transportni putevi…);
 • Smanjeni troškovi održavanja i remonta mašina i opreme u skladišnim prostorima;
 • Smanjen lom uskladištene robe.
Rebis-tempero-merni-uredjaji-silotermometar-1-mobile

Karakteristike merača temperature MT-2

 • Ex zaštita Ex II 2(1)D IP66 T125°C multipexer
 • Ex zaštita Ex II 1D IP66 T125°C sonda
 • Noseća glava sajle termo vešalice ima stepen zaštite IP65
 • Servis mernih sondi je moguć i u punim skladišnim prostorima
 • Prikaz rezultata merenja na razvodnom ormanu i/ili računaru po zahtevu investitora (LAN,Wi-Fi,RS485…)
 • Jedinstven softver sa lakim rukovanjem
 • Merilo je lako proširivo – modularni sistem ugradnje(dogradnja novih silotermometara)
 • Jednostavno i lako rukovanje mernim uređajem…

Karakteristike merača temperature MT-2

 • Ex zaštita Ex II 2(1)D IP66 T125°C multipexer,
 • Ex zaštita Ex II 1D IP66 T125°C sonda,
 • Noseća glava sajle termo vešalice ima stepen zaštite IP65,
 • Servis mernih sondi je moguć i u punim skladišnim prostorima,
 • Prikaz rezultata merenja na razvodnom ormanu i/ili računaru po zahtevu investitora (LAN,Wi-Fi,RS485…),
 • Jedinstven softver sa lakim rukovanjem,
 • Merilo je lako proširivo – modularni sistem ugradnje(dogradnja novih silotermometara),
 • Jednostavno i lako rukovanje mernim uređajem…