Handy Terminal HT-1 je mali ali vrlo robusni mobilni uređaj za merenje temperature u silosima, podnim skladištima i drugim skladišnim prostorima.

Širok spektar performansi daje mogućnost merenja temperature čak i tamo gde nije moguće ugraditi fiksni sistem za merenje temperature – silotermometar. Može se koristi i već postojeći deo opreme pa samim tim se ostvaruje velika ušteda u investiciji.

Handy Terminal HT-1 je mali ali vrlo robusni mobilni uređaj za merenje temperature u silosima, podnim skladištima i drugim skladišnim prostorima.

Širok spektar performansi daje mogućnost merenja temperature čak i tamo gde nije moguće ugraditi fiksni sistem za merenje temperature – silotermometar. Može se koristi i već postojeći deo opreme pa samim tim se ostvaruje velika ušteda u investiciji.

 • Poseduje odgovarajući sertifikat Ex izvedbe.
 • Operativni sistem Handy Terminala HT-1 omogućava lako rukovanje i održavanje uredjaja preko LCD touch ekrana.
 • Jednostavan korisnički interfejs omogućava brz pristup izmerenim i memorisanim podacima.
 • Merna oprema smeštena u kućištu ergonomskog oblika pa se samim tim lako drži u jednoj ruci.
 • Uređaj se jednostavno priključuje na nove ili postojeće glave termovešalica uz određenu opremu (stepen zaštite IP68).
 • Poseduje sat i datum realnog vremena, a baterija visokog kapaciteta mu omogućava radnu autonomiju od 8 časova.
 • Kapacitet interne memorije omogućava skladištenje velikog broja merenja i njihovo kasnije pregledavanje i/ili prebacivanje u PC računar.
 • Broj nivoa i dužina sonde se prave po zahtevu korisnika a mogu biti kako stacionarne tako i mobilne. Broj mernih sondi nije ograničen.
Rebis-tempero-merni-uredjaji-handy-rucni-terminal-HT-1-1-mobile
 • Poseduje odgovarajući sertifikat Ex izvedbe.
 • Operativni sistem Handy Terminala HT-1 omogućava lako rukovanje i održavanje uredjaja preko LCD touch ekrana.
 • Jednostavan korisnički interfejs omogućava brz pristup izmerenim i memorisanim podacima.
 • Merna oprema smeštena u kućištu ergonomskog oblika pa se samim tim lako drži u jednoj ruci.
 • Uređaj se jednostavno priključuje na nove ili postojeće glave termovešalica uz određenu opremu (stepen zaštite IP68).
 • Poseduje sat i datum realnog vremena, a baterija visokog kapaciteta mu omogućava radnu autonomiju od 8 časova.
 • Kapacitet interne memorije omogućava skladištenje velikog broja merenja i njihovo kasnije pregledavanje i/ili prebacivanje u PC računar.
 • Broj nivoa i dužina sonde se prave po zahtevu korisnika a mogu biti kako stacionarne tako i mobilne. Broj mernih sondi nije ograničen.

Osnovne tehničke karakteristike:

Osnovne tehničke karakteristike:

Rebis-tempero-merni-uredjaji-handy-rucni-terminal-HT-1-2-desktop
Rebis-tempero-merni-uredjaji-handy-rucni-terminal-HT-1-2-mobile